SOLIDWORKS

Bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas: detalės, surinkimai, brėžiniai (angl. SOLIDWORKS Essentials)

Tai yra bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas, skirtas pradedančiajam vartotojui. Kursų metu dalyvis išmoks dirbti su automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS. Mokymų metu bus mokoma kurti parametrinius detalių modelius ir surinkimus, naudotis įrankiais, pagreitinančiais projektavimo procesą, generuoti detalių brėžinius. 

Mokymų dėstymo planas yra sudarytas remiantis SOLIDWORKS bazinių mokymų vadovėlio pagrindu (anglų k.). Todėl išklausius šį SOLIDWORKS bazinį mokymo kursą dalyviui tampa aiški darbo su SOLIDWORKS filosofija ir rūpimus klausimus jis gali lengviau išsiaiškinti pats savarankiškai arba su dėstytojų pagalba. Po mokymų SOLIDWORKS Essentials vadovėlis iš JAV (anglų k.) lieka mokymų dalyviui. 

PROGRAMA:

I. SOLIDWORKS pagrindai ir vartotojo sąsaja – 2,5 akad. val.

 • Kas yra SOLIDWORKS programa;
 • Detalės projektavimo planavimas;
 • Failų tarpusavio ryšiai sistemoje ir jų svarba;
 • Failų atidarymas;
 • Grafinė aplinka, įrankių juostos ir jų pritaikymas vartotojui.

II. Įvadas į eskizų kūrimą – 2,5 akad. val.

 • 2D eskizavimas;
 • Eskizavimo žingsniai;
 • Failų saugojimas;
 • Eskizavimo įrankiai ir plokštumų pasirinkimas;
 • Eskizo kūrimas ir geometrijos aprašymas matmenimis;
 • Teisingo eskizo sukūrimo taisyklės;
 • Eskizo braižymas atsižvelgiant į galutinę detalės geometriją;
 • Geometrinių figūrų tarpusavio ryšiai eskize;
 • Matmenys, jų atidėjimo būdai ir rūšys;
 • 3D kūno suformavimas iš nubraižyto eskizo.

III. Detalių modeliavimo pagrindai – 3,5 akad. val.

 • Terminologija ir pagrindinės funkcijos;
 • Patogiausio profilio ir plokštumos eskizui parinkimas;
 • Darbas su modelio kūrimu – standartiniai vaizdai, pirmo eskizo kūrimas, 3D kūno formavimo funkcijos, jų pervadinimas;
 • Eskizo kūrimas ant plokščio 3D kūno paviršiaus;
 • Iškirpimų formavimas detalėle;
 • Standartinių kiaurymių sukūrimo komanda – Hole Wizard.;
 • Detalės kampų suapvalinimų ir nuožulų formavimas;
 • Detalės brėžinio sukūrimas ir pagrindiniai brėžinio braižymo įrankiai;
 • Detalės matmenų ir geometrijos (simetrijos linijos, kiaurymių centrai ir pan.) vaizdavimas.

IV. Simetriškų ir nuolydį turinčių, detalių modeliavimas – 3,5 akad. val.

 • 3D kūno formavimas su nuolydžių naudojant „Boss“ ir „Draft“ funkcijas;
 • Simetriško eskizo kūrimas ir darbo pagreitinimo įrankiai;
 • Eskizavimas modelyje. Esamos geometrijos panaudojimas eskizo kūrime;
 • Skirtingų vaizdų pasirinkimas naudojant pelytės ir klaviatūros mygtukų kombinacijas;
 • Eskizo linijų apkarpymas ir prailginimas, modelio matavimo įrankiai, matmenų pakeitimo būdai;
 • Komandų ir geometrijos kopijavimas ir redagavimas.

V. Pasikartojančios geometrijos kūrimas – 2,5 akad. val.

 • Geometrijos atkartojimo kūrimo funkcija „Pattern“ ir jos naudojimas;
 • Geometrijos atkartojimas linijiniu būdu;
 • Geometrijos atkartojimas apskritimu;
 • Geometrijos atkartojimas apibrėžtuose eskizo taškuose;
 • Pagalbinės modelio geometrijos (plokštumų ir ašių) naudojimas;
 • Veidrodinio atvaizdo (Mirror) kūrimas.

VI. Sukinių projektavimas ir modelio analizė – 2 akad. val. 

 • Trimačio sukinio sukūrimo funkcijos (Revolve) nagrinėjimas;
 • Modelio medžiagos priskyrimas iš medžiagų bibliotekos;
 • Modelio masės nustatymas;
 • Modelio savybių parametrai ir jų sukūrimas;
 • Kūno analizė baigtinių elementų metodu, naudojant SOLIDWORKS SimulationXpress įskiepį.

VII. Tuščiavidurių detalių modeliavimas ir standumo briaunų kūrimas – 1,5 akad. val. 

 • Tuščiavidurių detalių kūrimas naudojant Shell komandą;
 • Standumo briaunų formavimo komanda Rib;
 • Nuolydžių analizė ir jų pridėjimas;

VIII. Modelio geometrijos klaidų taisymas – 1,5 akad. val. 

 • Geometrijos problemų paieška;
 • Eskizo geometrijos taisymas;
 • Eskizo plokštumos atstatymas;
 • Funkcijų klaidų taisymas;
 • Modelio užapvalinimų kūrimas naudojant FilletXpert įskiepį;
 • Modelio nuolydžių modeliavimas naudojant DraftXpert įskiepį.

IX. Projektuojamos detalės pakeitimai – 2 akad. val. 

 • Detalės redagavimas eskizo ir 3D kūno lygmenyje;
 • Modelio kūrimo eigos peržiūra – funkcijų tarpusavio sąryšio nustatymas;
 • Modelio funkcijų atnaujinimas po pakeitimo. Atnaujinimo būdai;
 • Atskirų eskizo kontūrų naudojimas funkcijose;
 • Modelio matmenų redagavimas 3D aplinkoje, naudojant Instant 3D įrankį.

X. Detalės konfigūracijos ir jų kūrimas – 1,5 akad. val.

 • Konfigūracijų naudojimas projektavime;
 • Konfigūracijų kūrimas, jų rūšys;
 • Konfigūracijų redagavimas ir modelio atnaujinimas;
 • Modelio konfigūravimas naudojant matmenų lenteles (Design tables);
 • Modelių bibliotekos (Design library) naudojimas.

XI. Formulių ir kintamųjų kūrimas – 2 akad. val.

 • Matmenų reikšmių priskyrimas kintamiesiems;
 • Formulių kūrimas;
 • Įvairios geometrijos modeliavimas naudojant formules ir kintamuosius.

XII. Brėžinių kūrimas – 2 akad. val.

 • Modelio parametrinių vaizdai ir jų atvaizdavimas;
 • Detalės pjūvio vaizdavimas ir vaizdavimo būdai;
 • Detalizuoti vaizdai naudojant vietinį padidinimą, pertrukinį vaizdą (Broken view);
 • Papildomų kūno projekcijų sukūrimas;
 • Matmenys ir kiti brėžiniuose naudojami simboliai (bazės, paviršiaus apdirbimo, geometrijos simboliai);
 • Brėžinių lapai ir formatai;

XIII. Surinkimo komponavimas iš atskirų detalių – 2,5 akad. val. 

 • Naujo surinkimo sukūrimas;
 • Pirmojo komponento pririšimas erdvėje;
 • Komponentų peržiūra, komponento laisvės laipsnio nustatymas.
 • Papildomų komponentų įkėlimas į surinkimą;
 • Detalės konfigūracijų naudojimas surinkime;
 • Detalių tarpusavio ryšių sukūrimas;
 • Smulkesnių mazgų įkėlimas į bendrą surinkimą;
 • Surinkimo ir jį sudarančių elementų kopijavimas, išsaugojimas ir pavadinimo keitimas naudojant Pack and Go komandą.

XIV. Darbas su surinkimais ir jų analizė – 2,5 akad. val. 

 • Surinkime esančių detalių susikirtimo analizė;
 • Tarpelių tarp detalių analizė ir kontrolė;
 • Surinkimą sudarančių detalių matmenų keitimas, surinkimo aplinkoje;
 • Išardytos konstrukcijos vaizdavimas (Exploded view);
 • Surinkimų brėžiniai – specifikacijos ir žiniaraščio (Bill of Materials) sukūrimas, detalių žymėjimas brėžinyje.

Mokymui skirtas laikas yra teorijos ir praktinių pavyzdžių nagrinėjimas. Kiekvienas dalyvis mokosi prie PC, kuriame įdiegta naujausia programinės įrangos SOLIDWORKS versija.

Asmuo, išklausęs šiuos mokymus, bus įgijęs SOLIDWORKS sistemos naudojimo ir taikymo praktikoje žinių. Mokymų metu įgytos žinios įgalins kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių (pav. konfigūracijų, kintamųjų) naudojimo įgūdžiai, leis išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau. Įgytos žinios gali būti taikomos įvairiose inžinerijos srityse.

Mokymus rengia UAB „IN RE“ – oficialus SOLIDWORKS mokymų centras Lietuvoje, kuris teikia plataus profilio kokybiškus SOLIDWORKS mokymus pagal 35-ias skirtingas SOLIDWORKS mokymų programas pradedantiesiems ir pažengusiems. Mokymus veda kvalifikuoti instruktoriai, kurie nuolatos stažuojasi kompanijoje Dassault Systemes (UAB „IN RE“ yra oficialus kompanijos Dassault Systemes atstovas Lietuvoje).

Mokymams naudojama specialiai SOLIDWORKS parengta mokomoji literatūra / vadovėliai ir specialiai taikoma dėstymo metodika. Dalyvis gaus SOLIDWORKS mokymus iš kvalifikuotų ir sertifikuotų instruktorių su didelę patirtimi ir praktika, kurie nuolatos gilinasi į klientų poreikius, padeda spręsti įvairias problemas, ir suteikia naujausiais žinias, kurios yra taikomos pramonėje, ar kitose srityse.

Į mokymų kainą įeina mokomoji literatūra iš JAV, kurios pagrindu yra sudaryta mokymų programa. Todėl išklausius šį SOLIDWORKS bazinį mokymų kursą dalyviui taps aiški darbo su SOLIDWORKS filosofija ir rūpimus klausimus galės lengviau išsiaiškinti pats savarankiškai arba su pagalba. Be to, visuomet kursų metu ir vėliau dalyvis galės konsultuotis rūpimais klausimais su dėstytojais. Po mokymų literatūra lieka mokymų dalyviui, kuri yra naudinga savarankiškam tolimesniam darbui su SOLIDWORKS programa.

Baigus mokymus išduodamas Dassault Systemes SOLIDWORKS mokymo centro SOLIDWORKS Essentials kurso baigimo sertifikatas.

Tel. 8 616 78350, 8 5 21246 60 | El. p. mokymai@inre.lt

Mokymų dienos-
Laikas09:00–16:00
Trukmė32 akad. val. (8 užsiėmimai po 4 akad. val.; per dieną 2 užsiėmimai)
Kaina900 Eur
REGISTRUOTIS
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic)
×
Adobe InDesign elektroninei leidybai
×
Svetainių kūrimas su WordPress
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (šeštadieniais)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (ketvirtadieniais)
×
Mažasis grafikos dizaineris
No Fields Found.
×
Jaunasis grafikos dizaineris I
No Fields Found.
×
Jaunasis grafikos dizaineris II
No Fields Found.
×
Pas mus ne tik Photoshop'as!
×
Išmok optimizuoti pats. SEO
×
Darbo kompiuteriu pagrindai
×
MS PowerPoint praktiškai
×
MS Excel pradedantiesiems
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Basic)
×
CorelDRAW – vektorinės grafikos kūrimas
×
Viešasis kalbėjimas: kaip prisistatyti
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Advanced)
×
MS Word: profesionalus tekstų tvarkymas
×
MS Excel pažengusiesiems
×
Adobe Premiere Pro – vaizdo įrašų redagavimas
×
4 žingsniai asmeninio tobulėjimo link
×
Ar galiu kasdien turėti +2 valandas?
×
Adobe Lightroom – skaitmeninės fotografijos redagavimas ir tvarkymas
×
Adobe Animate – interaktyvios animacijos kūrimas
×
Savęs ir kitų žmonių įtakojimas bei valdymas
×
Konfliktų valdymas
×
Tarpasmeninė komunikacija socialinėje aplinkoje
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Basic)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Advanced)
×
Adobe After Effects – vaizdo ir specialiųjų efektų kūrimas
×
Melo teorija
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic) (trečiadieniais)
×
15 MS Excel gudrybių
×
Nuo logotipo idėjos iki įgyvendinimo su Adobe Illustrator
×
SOLIDWORKS
×
Šventinė fotografija
×
Emocijos. Kaip gerinti bendravimą su aplinkiniais?
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (sekmadieniais)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (darbo dienomis) (nuotolinis)
×
5 klaidos, kurias daro net ir įgudę prezentacijų kūrėjai
×
CorelDRAW: logotipas ir reklaminė skrajutė (nuotolinis)
×
MS Word: profesionalus tekstų tvarkymas (nuotolinis)
×
Paveikus, tvarkingas, suprantamas tekstas. Misija (ne)įmanoma?
×
10 MS Excel gudrybių (nuotolinis)
×
CorelDRAW: vizitinė kortelė (nuotolinis)
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Basic) (nuotolinis)
×
MS Word: masiniai laiškai (Mailings)
×
SEO tendencijos 2021 m. (nuotolinis)
×
MS PowerPoint: 5 prezentacijų kūrimo klaidos (nuotolinis)
×
Kaip atsiranda konfliktai ir kaip jų išvengti (nuotolinis)
×
Kas svarbu retušuojant portretą? (nuotolinis)
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Basic) (nuotolinis)
×
MS PowerPoint praktiškai (nuotolinis)
×
Kaip nepasiklysti kabučių, brūkšnių ir kitų ženklų džiunglėse (nuotolinis)
×
Duomenų valdymas panaudojant VLOOKUP ir DATA VALIDATION funkcijas MS Excel aplinkoje (nuotolinis)
×
MS Excel pažengusiesiems: sužinok dar daugiau Excel galimybių (nuotolinis)
×
CorelDRAW – vektorinės grafikos kūrimas (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic) (nuotolinis)
×
Svetainių kūrimas su WordPress (nuotolinis)
×
Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI
×
Kaip efektyviai naudoti MS Office programas?
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Advanced)
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Advanced)
×
MS Excel: Visual Basic ir makroprogramavimas
×
MS Excel pažengusiesiems (nuotolinis)
×
MS Excel pradedantiesiems (nuotolinis)
×
MS Outlook kalendoriaus naudojimo pagrindai (nuotolinis)
×
Efektyvios komunikacijos el. laiškais taisyklės (darbas su MS Outlook) (nuotolinis)
×
Darbo planavimas ir organizavimas su MS Outlook (nuotolinis)
×
Kad rašyba nepakištų kojos: sudėtingi lietuvių kalbos rašybos atvejai (nuotolinis)
×
MS Excel Pivot Table (suvestinės lentelės) (nuotolinis)
×
Pažink savo balsą (nuotolinis)
×
Šiuolaikinis vadovas: koks jis? (nuotolinis)
×
ZOOM‘e apie ZOOM‘ą (nuotolinis)
×
Nuo kasdienės iki šventinės fotografijos: meistro patarimai (nuotolinis)
×
Kad rašyba nepakištų kojos: sudėtingi lietuvių kalbos rašybos atvejai (nuotolinis)
×
Kaip atpažinti taisyklingus ir netaisyklingus žodžius, kaip suprasti žodžių reikšmes? (nuotolinis)
×
ZOOM‘e apie ZOOM‘ą. II dalis (nuotolinis)
×
Manipuliacijos. Kaip apsisaugoti nuo aplinkinių „geranoriškumo“? (nuotolinis)
×
Kaip kūrybiškai naudoti maskavimą Adobe Photoshop programoje? (nuotolinis)
×
Kodėl verta didinti interneto svetainės saugumą ir kaip tai padaryti? (nuotolinis)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Advanced) (nuotolinis)
×
Neatidaryti el. laiško negalima pasitikėti (nuotolinis)
×
Laikas pradėti MS Excel naudoti ir Jums! (nuotolinis)
×
Susimauk su malonumu – tapk emociškai tvirtesnis (nuotolinis)
×
MS Outlook: masiniai laiškai (Mail Merge) (nuotolinis)
×
Pateiktys: greitai, patraukliai ir sėkmingai (nuotolinis)
×
Praktiniai patarimai įgyvendinant logotipus su Adobe Illustrator (nuotolinis)
×
Asmens duomenų apsaugos pagrindai (nuotolinis)
×
Intelektinės nuosavybės objektų apsaugos pagrindai (nuotolinis)
×
Kaip efektyviai naudoti MS Office programas? (nuotolinis)
×
7 gero leidinio taisyklės (nuotolinis)
×
Ką gali kablelis: svarbiausios lietuvių kalbos skyrybos taisyklės (nuotolinis)
×
Naujas darbas – misija įmanoma (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator vs CorelDRAW (nuotolinis)
×
Konfliktų valdymas (nuotolinis)
×
Pagrindinių BDAR dokumentų rengimo praktiniai mokymai (nuotolinis)
×
Užkurk vėją galvoje: kūrybiškumas visiems (nuotolinis)
×
Darbas su kompiuterine notografijos programa Finale (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Advanced) (nuotolinis)
×
Kaip sumaketuoti el. knygą su Adobe InDesign programa? (nuotolinis)
×
Darbo paieška – taip pat darbas (nuotolinis)
×
Šriftas ir tipografija: pagrindinės sąvokos ir principai (nuotolinis)
×
Sutarčių teisės pagrindai ir praktiniai aspektai (nuotolinis)
×
Įmonės vadovo civilinė atsakomybė (nuotolinis)
×
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai (nuotolinis)
×
Skolų valdymas ir išieškojimas (nuotolinis)
×
Kaip MS Word sukurti vieningo stiliaus dokumentus (nuotolinis)