Naujienos

Naujos kartos Lietuva – skaitmeninių įgūdžių ugdymui

Skaitmenizacija yra viena iš labiausiai šiandien aptarinėjamų temų bei vienas iš trijų pagrindinių 18-osios LR Vyriausybės prioritetų. Skaitmenizavimo tikslų bus siekiama naudojant tiek Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonę su gražiu lietuvišku pavadinimu NAUJOS KARTOS LIETUVA, tiek naujojo SF periodo lėšas, tiek valstybės biudžeto lėšas. Ar planuojamas tik paslaugų perkėlimas į e. erdvę ir sistemų kūrimas? Ar skaitmenizacijos prioritetas neužmiršo žmogiškojo kapitalo ir piliečio, kuris bus tų naujųjų procesų organizatorius, dalyvis ir vartotojas? Ar sulauks jis valstybės pagalbos pilnaverčiam dalyvavimui šiuose procesuose? Cituojant Europos Komisijos pareigūnus, „švietimas ir skaitmeninių įgūdžių mokymas yra pagrindinis elementas kuriant klimato kaitai neabejingą, teisingą ir klestinčią visuomenę su modernia, išteklius taupančia ir konkurencinga ekonomika“.

Siekiant atsakyti į šiuos klausimus Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė koalicija (NSK) gruodžio 7 d. pakvietė NSK narius, atsakingų ministerijų, valstybinių institucijų, formaliųjų ir neformaliųjų organizacijų atstovus į renginį internete „NAUJOS KARTOS LIETUVA – skaitmeninių įgūdžių ugdymui“. Džiugu, kad naujaisiais vyriausybės planais sutiko pasidalinti 4-ių atsakingų ministerijų atstovai, kurie sulaukė ir dalyvių klausimų.

Renginio pradžioje dalyviai buvo supažindinti su naujausiu NSK projektu EUROPOS SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ INFORMAVIMO SISTEMOS DIEGIMAS.

Projektas turi 2 pagrindinius tikslus:

  • sukurti naują NSK svetainę, kurioje vieno langelio principu visiems besidomintiems būtų teikiama patikima informacija apie skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybes ES, skaitmeninio darbo vietas visoje Europoje, naujausias skaitmeninių įgūdžių iniciatyvas, projektus, finansavimo galimybes, gerąją patirtį ir mokymosi išteklius. Tikimasi, kad tokios nacionalinių koalicijų veiklos visos Europos mastu suburs skaitmeninių įgūdžių plėtra suinteresuotų šalių bendruomenę „Digital Skills & Jobs“;
  • sukurti sąveikią NSK svetainės sąsają su pagrindiniu Europos portalu. Kaip tik šiuo metu bendradarbiaujant su KTU ši sąsaja jau baigiama kurti.

Finansų ministerijos pranešimas apžvelgė skaitmeninės transformacijos ES ir Lietuvoje siekius. Daugiausiai dėmesio skirta Lietuvos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonei „Naujos kartos Lietuva“, kurios fondas – 2,225 mlrd. Eurų. Skaitmeninei transformacijai skirta 20 proc. atsižvelgiant į Europos komisijos rekomendaciją ir dar papildomai pridedant apie 700 mln. Eur. Žmogiškojo kapitalo vystymui yra numatytos programos ne tik iš priemonės „Naujos kartos Lietuva“, bet ir iš naujojo periodo SF lėšų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra skaitmenizavimui vadovaujanti ministerija. Tad renginyje dalyviai buvo supažindinti su ilgai laukta Valstybės skaitmeninimo plėtros programa ir jos kryptimis, siekiant įgyvendinti Valstybės nacionalinio pažangos plano dalį „Skatinti valstybės skaitmeninimą“ su ambicingais tikslais DESI rodikliuose – siektina 2025 m. reikšmė – 10 vieta, 2030 m. – 7 vieta. Atsižvelgiant į visuomenės skaitmeninių kompetencijų trūkumą numatoma rengti skaitmeninių įgūdžių kėlimo mokymus, viešinimo kampanijas apie skaitmeninimo naudą, orientuojantis į vyresnio amžiaus žmones, neįgaliuosius, nutolusiose vietovėse gyvenančius, žemesnes pajamas turinčius gyventojus. Programai finansuoti numatyti įvairūs šaltiniai: Lietuvos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijos, bendrojo finansavimo ir privačių šaltinių , Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Valstybės biudžeto ir kitos tarptautinės paramos lėšos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo konkrečių projektų EdTech ir MVG atstovės, kurios pasidalino šiuo metu jau vykdomais mokyklos bendruomenės ir mokymosi visą gyvenimą sistemos projektais, jų tikslais, iššūkiais. Susidomėjusieji pakviesti aktyviai dalyvauti viešosiose projektų konsultacijose.

Prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo darbo rinkos dalyvių skaitmeninių įgūdžių ugdymu prisideda ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministerijos atstovė paminėjo ministerijos ruošiamą Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonę, kuri suteiks galimybę darbo ieškantiems asmenims (tiek bedarbiams, tiek ir užimtiems asmenims) mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas ne tik pagal profesinio mokymo programas ir jų modulius, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, bet ir pagal aukštojo mokslo modulius. O taip pat dirbantieji asmenys galės dalyvauti pameistrystėje ir neformaliojo švietimo bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime. Priemonės rodikliai įspūdingi: numatyta 19 350 dalyvių, iš jų – 10 000 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programose.

Smagu, kad renginys pavyko. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, mokymo centrai inicijuoja ir vykdo pačius įvairiausius projektus įvairių gyventojų grupių skaitmeninių įgūdžių ugdymui, o tam kad mūsų šalies rezultatai būtų dar geresni ir tvirtesni, svarbu bendradarbiauti , susipažinti su LRV siekiais, tikslais ir priemonėmis bei geriausių projektų patirtimi. Kitų metų pradžioje NSK pakvies į renginį dalintis projektų „Moterys ir technologijos“ rezultatais.

Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic)
×
Adobe InDesign elektroninei leidybai
×
Svetainių kūrimas su WordPress
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (šeštadieniais)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (ketvirtadieniais)
×
Mažasis grafikos dizaineris
No Fields Found.
×
Jaunasis grafikos dizaineris I
No Fields Found.
×
Jaunasis grafikos dizaineris II
No Fields Found.
×
Pas mus ne tik Photoshop'as!
×
Išmok optimizuoti pats. SEO
×
Darbo kompiuteriu pagrindai
×
MS PowerPoint praktiškai
×
MS Excel pradedantiesiems
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Basic)
×
CorelDRAW – vektorinės grafikos kūrimas
×
Viešasis kalbėjimas: kaip prisistatyti
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Advanced)
×
MS Word: profesionalus tekstų tvarkymas
×
MS Excel pažengusiesiems
×
Adobe Premiere Pro – vaizdo įrašų redagavimas
×
4 žingsniai asmeninio tobulėjimo link
×
Ar galiu kasdien turėti +2 valandas?
×
Adobe Lightroom – skaitmeninės fotografijos redagavimas ir tvarkymas
×
Adobe Animate – interaktyvios animacijos kūrimas
×
Savęs ir kitų žmonių įtakojimas bei valdymas
×
Konfliktų valdymas
×
Tarpasmeninė komunikacija socialinėje aplinkoje
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Basic)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Advanced)
×
Adobe After Effects – vaizdo ir specialiųjų efektų kūrimas
×
Melo teorija
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic) (trečiadieniais)
×
15 MS Excel gudrybių
×
Nuo logotipo idėjos iki įgyvendinimo su Adobe Illustrator
×
SOLIDWORKS
×
Šventinė fotografija
×
Emocijos. Kaip gerinti bendravimą su aplinkiniais?
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (sekmadieniais)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Basic) (darbo dienomis) (nuotolinis)
×
5 klaidos, kurias daro net ir įgudę prezentacijų kūrėjai
×
CorelDRAW: logotipas ir reklaminė skrajutė (nuotolinis)
×
MS Word: profesionalus tekstų tvarkymas (nuotolinis)
×
Paveikus, tvarkingas, suprantamas tekstas. Misija (ne)įmanoma?
×
10 MS Excel gudrybių (nuotolinis)
×
CorelDRAW: vizitinė kortelė (nuotolinis)
×
Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas (Basic) (nuotolinis)
×
MS Word: masiniai laiškai (Mailings)
×
SEO tendencijos 2021 m. (nuotolinis)
×
MS PowerPoint: 5 prezentacijų kūrimo klaidos (nuotolinis)
×
Kaip atsiranda konfliktai ir kaip jų išvengti (nuotolinis)
×
Kas svarbu retušuojant portretą? (nuotolinis)
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Basic) (nuotolinis)
×
MS PowerPoint praktiškai (nuotolinis)
×
Kaip nepasiklysti kabučių, brūkšnių ir kitų ženklų džiunglėse (nuotolinis)
×
Duomenų valdymas panaudojant VLOOKUP ir DATA VALIDATION funkcijas MS Excel aplinkoje (nuotolinis)
×
MS Excel pažengusiesiems: sužinok dar daugiau Excel galimybių (nuotolinis)
×
CorelDRAW – vektorinės grafikos kūrimas (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Basic) (nuotolinis)
×
Svetainių kūrimas su WordPress (nuotolinis)
×
Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI
×
Kaip efektyviai naudoti MS Office programas?
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Advanced)
×
Adobe InDesign – maketavimas ir puslapių dizainas (Advanced)
×
MS Excel: Visual Basic ir makroprogramavimas
×
MS Excel pažengusiesiems (nuotolinis)
×
MS Excel pradedantiesiems (nuotolinis)
×
MS Outlook kalendoriaus naudojimo pagrindai (nuotolinis)
×
Efektyvios komunikacijos el. laiškais taisyklės (darbas su MS Outlook) (nuotolinis)
×
Darbo planavimas ir organizavimas su MS Outlook (nuotolinis)
×
Kad rašyba nepakištų kojos: sudėtingi lietuvių kalbos rašybos atvejai (nuotolinis)
×
MS Excel Pivot Table (suvestinės lentelės) (nuotolinis)
×
Pažink savo balsą (nuotolinis)
×
Šiuolaikinis vadovas: koks jis? (nuotolinis)
×
ZOOM‘e apie ZOOM‘ą (nuotolinis)
×
Nuo kasdienės iki šventinės fotografijos: meistro patarimai (nuotolinis)
×
Kad rašyba nepakištų kojos: sudėtingi lietuvių kalbos rašybos atvejai (nuotolinis)
×
Kaip atpažinti taisyklingus ir netaisyklingus žodžius, kaip suprasti žodžių reikšmes? (nuotolinis)
×
ZOOM‘e apie ZOOM‘ą. II dalis (nuotolinis)
×
Manipuliacijos. Kaip apsisaugoti nuo aplinkinių „geranoriškumo“? (nuotolinis)
×
Kaip kūrybiškai naudoti maskavimą Adobe Photoshop programoje? (nuotolinis)
×
Kodėl verta didinti interneto svetainės saugumą ir kaip tai padaryti? (nuotolinis)
×
Maketavimas ir grafinis dizainas (Advanced) (nuotolinis)
×
Neatidaryti el. laiško negalima pasitikėti (nuotolinis)
×
Laikas pradėti MS Excel naudoti ir Jums! (nuotolinis)
×
Susimauk su malonumu – tapk emociškai tvirtesnis (nuotolinis)
×
MS Outlook: masiniai laiškai (Mail Merge) (nuotolinis)
×
Pateiktys: greitai, patraukliai ir sėkmingai (nuotolinis)
×
Praktiniai patarimai įgyvendinant logotipus su Adobe Illustrator (nuotolinis)
×
Asmens duomenų apsaugos pagrindai (nuotolinis)
×
Intelektinės nuosavybės objektų apsaugos pagrindai (nuotolinis)
×
Kaip efektyviai naudoti MS Office programas? (nuotolinis)
×
7 gero leidinio taisyklės (nuotolinis)
×
Ką gali kablelis: svarbiausios lietuvių kalbos skyrybos taisyklės (nuotolinis)
×
Naujas darbas – misija įmanoma (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator vs CorelDRAW (nuotolinis)
×
Konfliktų valdymas (nuotolinis)
×
Pagrindinių BDAR dokumentų rengimo praktiniai mokymai (nuotolinis)
×
Užkurk vėją galvoje: kūrybiškumas visiems (nuotolinis)
×
Darbas su kompiuterine notografijos programa Finale (nuotolinis)
×
Adobe Illustrator – vektorinės grafikos kūrimas (Advanced) (nuotolinis)
×
Kaip sumaketuoti el. knygą su Adobe InDesign programa? (nuotolinis)
×
Darbo paieška – taip pat darbas (nuotolinis)
×
Šriftas ir tipografija: pagrindinės sąvokos ir principai (nuotolinis)
×
Sutarčių teisės pagrindai ir praktiniai aspektai (nuotolinis)
×
Įmonės vadovo civilinė atsakomybė (nuotolinis)
×
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai (nuotolinis)
×
Skolų valdymas ir išieškojimas (nuotolinis)
×
Kaip MS Word sukurti vieningo stiliaus dokumentus (nuotolinis)